Lägg av med sossefasonerna!
Sälj kall öl & avskaffa systemet
Politiker
Hand som krossar en kedja
Mynt staplade

Debattartikel i Lundagård

Inga mer sossefasoner, avskaffa alkoholmonopolet!

Publicerades den 8 maj, 2024 i Lundagård.

Av: Styrelsen MST Lund

”Monopolet minskar alkoholkonsumtionen”

Systembolaget skriver ofta i sin propaganda att de bidrar till en minskad alkoholkonsumtion eftersom tillgången på alkohol minskar. Faktum är att den bristande tillgången är ett dubbeläggat svärd, eftersom det riskerar att leda till bunkring. Eftersom Systembolagets öppettider är så bristande, köper många på sig extra mycket när man väl är där. 92% av svenskarna lagrar alkohol hemma (Sundén, 2023). Svenskarnas tillgång är alltså hög på grund av Systembolaget, vilket gör att Systembolaget bidrar till ökad konsumption.

”Systembolagets få butiker minskar tillgången”

Systembolaget beställde en dyr studie som de försökte använde för att stödja detta påstående. Studien kom fram till att konsumtionen skulle öka med fler försäljningsstället men det finns ingen empiri bakom det. Det är bara några statligt finansierade forskare som tror det (Stockwell, T m.fl., 2017).

”Systembolaget har inget vinstintresse vilket minskar konsumtionen”

Det finns inga belägg för att detta stämmer. Butiker som säljer en vara till nedsatt pris eller har duktiga medarbetare säljer antagligen mer. Det leder snarare till att människor sparar pengar och lagrar alkoholen i sina hem, precis som idag.

”Vinstintresse skulle leda till sämre ålderskontroller då man bara vill sälja så mycket som möjligt”

Det är faktiskt tvärtom. Svenska mataffärer är i dagsläget väldigt noggranna med ålderskontroller på folköl. Skulle en affär inte kontrollera ålder, mister den sitt tillstånd vilket leder till minskade intäkter. Detsamma gäller för krog- och restaurangbranschen. Tillståndsmyndigheten gör ofta kontroller på krogar och nattklubbar och det ligger i ägarnas intressen att följa lagstiftningen väldigt noggrant om de vill fortsätta med sin verksamhet.

”Att sälja kyld dryck ökar risken för spontan konsumtion”

Ja och nej. Alkoholister som sitter på parkbänkar och dricker hela dagarna bryr sig knappast om ölen är ljummen eller kyld.

Tänk dig att du blir spontant bjuden på en fest som äger rum om en timme. Du ränner inom bolaget och köper med dig ljummen öl. Ölen kommer du dricka oavsett vad, men det vore mer nice om den var kyld.

”Systembolaget har ett fantastiskt utbud!”

Systembolaget har ett bra beställningssortiment, men i andra länder finns det minst lika bra utbud. Författaren Mattias Svensson besökte 10 butiker i Danmark och totalt hade dessa 13 600 olsorter (Kronqvist, 2020). Den som har varit utomlands i en vin- eller spritaffär kan vittna om att det ofta finns gott om valmöjligheter.

I Kanada avskaffades ett statligt alkoholmonopol år 1993 och idag är utbudet nio gånger större.

Källa: Alberta Gaming, Liquor & Cannabis Commissions årsrapporter (sammanställd av Timbro)

”Priserna på Systembolaget är jättebra!”

Ja, för staten – men inte för dig som kund. I Tyskland finns det öl som är billigare än vatten, något som aldrig skulle hända i Sverige.

Systembolaget är en gammal, stor organisation. Den typen av organisationer löper stor risk för byråkrati – vilket återspeglas i höga priser.

Det stämmer att Systembolagets inköpspriser ofta är ganska bra, men det märks inte i butikspriserna.

”Systembolaget har bra service”

Om servicenivån skulle minska på en konkurrensutsatt marknad, hade det betytt att det finns ett överutbud av service som människor inte är villiga att betala för. Det skulle också innebära att Systembolagets satsningar på service är kostnadsinneffektiva. Det bästa vore ifall människor själva fick välja vilken butik och således servicenivå de är beredda att betala för – precis som i alla andra marknader. Exempelvis är det skillnad på servicenivån hos exempelvis H&M och NK. Skillnaden i exemplet är att människor har valmöjligheter. Med Systembolaget berövas ju människor sin valfrihet.

Källor

Kronqvist, P. (2020). ”Gå inte på myten om Systembolagets fina utbud”. Expressen.

Stockwell, T., Norström T., m. fl. (2017). ”What are the public health and safety benefits of the Swedish government alcohol monopoly?” Stockholm: Systembolaget.

Sundén, D. (2023). ”Det poänglösa alkoholmonopolet”. Rapport. Stockholm: Timbro.