Ett blått Europa!

Ett blått Europa är ett gott Europa!

MUF vill ha ett blått Europa. Vissa vill att EU ska handla om “mer eller mindre makt till EU”. Det tycker vi är konstigt. Dålig politik är dålig politik oavsett på vilken nivå den beslutas på. EU handlar inte om mer eller mindre makt, det handlar om ifall vi ska ha ett blått eller rött Europa.

För oss är det enkelt – allt som är bra med EU – saker som frihandel, frihet och gemenskap – det är blått. Allt som är dåligt med EU däremot – bidrag, regler och förbud – det är rött.

Vänstern vill ha ett rött EU, som gör det svårare för EPA-traktorer, vill förbjuda snus, ha dyra onödiga bidrag och krångliga regler för företagare, skogsägare och jordbrukare.

Vi vill ett blått Europa – med frihet för kvinnor i hela EU att göra abort och där du är fri att älska vem du vill oavsett läggning. Där du är fri att snusa i hela EU och får köra EPA i 45 km/h redan när du är 15 år gammal. Där du får resa fritt i hela EU och där bidragen och skatterna är låga så du kan bestämma mer över ditt liv. Ett EU där vi handlar fritt och där vi löser klimatutmaningarna genom företagande och ny teknik – inte genom att lägga sig på vägarna eller göra oss fattigare. Ett EU som tar ledartröjan i stödet till Ukraina. Då ska du rösta för ett blått Europa. Då ska du rösta på Moderaterna.

Vår EU-politik

Grundlagsskydda aborträtten

Inga HBTQ-fria zoner i EU

Rör inte svenska EPA-traktorer

Sälj svenskt snus i hela EU

Minska EU-budgeten och EU-bidragen

Minska byråkratin och regelkrånglet

Öka det militära stödet till Ukraina

Lös klimatkrisen tillsammans i EU genom ny teknik

Fler frihandelsavtal för att öka tillväxten

Rösta senast den 9 juni!

Hjälp oss måla EU blått, lägg din röst på Moderaterna!